BEO-LAB - Laboratorija Vračar

do 20% popusta

Dodatne informacije

  • do 20% popusta na biohemijske analize
  • do 20% popusta na mikrobiološke analize
  • do 15% popusta na neinvazivne prenatalne genetičke testove - NIPT testove  VERACITY i VERAgene
  • do 10% popusta na patohistološke analize
  • do 10% popusta na genetičke analize

    Popust se ne odnosi na sledeće usluge:

   - Pojedine biohemijske, mikrobiološke, patohistološke i genetičke analize za koje je u cenovniku
      koji je sastavni deo ovog Ugovora naznačeno da ne podležu popustu
   - Uslugu vađenja krvi, uslugu patronaže, uslugu uzimanja genitalnih briseva

 

Kontakt

Telefon: +381 11 245 39 65

Email: office@beo-lab.rs

Website: beo-lab.rs

Mileševska 53, Vračar, Beograd

Lokacija