BLAŽIĆ DIABET-COR - Specijalistička ordinacija interne medicine

do 10% popusta

Dodatne informacije

  • 10% popusta na potpun internistički pregled sa EKG i nalazom
  • 10% popusta na holter ritma i holter pritiska sa izveštajem

Kontakt

Telefon: +381 230 437 734

Mobilni: +381 60 394 29 99

Zakazivanje: +381 64 394 29 99

Email:

Website:

Svetosavska 43, Kikinda

Lokacija