ORTO MD - Ortopedija

do 50% popusta

Dodatne informacije

Odobravaju se  popusti za usluge:

 • 10% popusta na neurološku fizikalnu terapiju
 • 10% popusta na pregled ortopeda u kućnoj poseti
 • 10% popusta na skidanje fiksatora u lokalnoj anesteziji
 • 10% popusta na plazmu obogaćenu trombocitima - PRP 1 seansa
 • 10% popusta na terapiju bola 1/3
 • 10% popusta na hiruršku intervenciju potkolenice
 • 10% popusta na biopsiju promena u lokalnoj anesteziji
 • 10% popusta na povredu Ahilove tetive sa šivenjem
 • 10% popusta na polovinu procedure autolognog biološkog lečenja tkiva
 • 10% popusta na proceduru autolognog biološkog lečenja tkiva (orthokin)
 • 10% popusta na promenu urinarnog katetera u kućnoj poseti (opša medicina)
 • 10% popusta na previjanje u kućnoj poseti (opšta medicina)
 • 10% popustana specijalno biološko lečenje
 • 10% popusta na postavljanje funkcionalnog gipsa tzv. hodajući
 • 10% popusta n RTG klasik
 • 10% popusta na RTG specijalni snimci jedne regije
 • 10% popusta na RTG skanimetrija
 • 10% popusta na tretman biološkog lečenja kolena
 • 20% popusta  na inciziju apscesa i  pregled u lokalnoj anesteziji
 • 20% popusta na Program rehabilitacije nakon hirurških intervencija (ligamentoplastika, artroskopija..)
 • 20% popusta na hiruršku intervenciju (hallus valgus) klasična metoda
 • 20% popusta na dopler krvnih sudova
 • 20% popusta na šivenje rana do 4 šava
 • 20% popusta na pregled ortopeda sa primenom ultrazvuka
 • 20% popusta na pregled ortopeda sa repozicijom zgloba-kosti u lokalnoj anesteziji
 • 20% popusta na perkutnu tehniku korekcije pato stanja u lokalnoj anesteziji
 • 20% popusta na program  rehabilitacije nakon hirurških intervencija (ligamentoplastika, artroskopija) 
 • 20% popusta na artroskopiju
 • 20% popusta na ligamentoplastiku u lokalnoj anesteziji
 • 20% popusta na žulj u lokalu
 • 20% popusta na akupunturu
 • 20% popusta na polovinu procedure specijalnog biološkog lečenja
 • 20% popusta navađenje Kisnerove igle
 • 20% popusta na kombinovanu fizikalnu terapiju

Važno: Sledeći popusti se mogu dobiti na usluge koje se pružaju u prepodnevnim časovima do 14h.

Penzioneri imaju 50% popusta a ostali 20%

Za penzionere

 • 50% popusta na pregled lekara opšte medicine
 • 50% popusta na kineziterapiju
 • 50% popusta na elektro lasero terapiju
 • 50% popusta na lečenje bolnih stanja-kombinovana terapija 1h
 • 50% popusta na lečenje patoloških stanja sa primenom lekova 1h
 • 50% popusta na lečenje posturalnih deformiteta kičmenog stuba, dinamički 1h
 • 50% popusta na previjanje rana
 • 50% popusta na postavljanje gipsa - jedna rolna
 • 50% popusta na pregled lekara u ordinaciji- kontrolni
 • 50% popusta lečenje pacijenata sa specijalnim ili komplikovanim slučajevima u ordinaciji 1h
 • 50% popusta na skidanje gipsa
 • 50% popusta na skidanje konca
 • 50% popusta punkciju zgloba
 • 50% popusta na pregled lekara u ordinaciji - prvi
 • 50% popusta na ultrazvuk - lokomotornog aparata
 • 50% popusta na intraartikularnu injekciju + cena leka
 • 50% popusta na UZ (abdomena, štitne žlezde, dojke)
 • 50% popusta na kombinovanu fizikalnu terapiju sa horizontalnim tretmanom
 • 50% popusta na kućnu posetu lekara opšte medicine
 • 50% popusta na ultrazvuk - kukova kod dece u ordinaci
 • 50% popusta na obradu male rane, opekotina i sl.
 • 50% popusta na Sock Eawe terapiju
 • 50% popusta na šivenje rana preko 4 šava
 • 50% popusta na izradu i postavljanje korektivnih gipsanih šina u ordinaciji-obe noge
 • 50% popusta na malu hiruršku intervenciju u lokalnoj anesteziji
 • 50% popusta na fizikalnu terapiju u vanambulantnim uslovima
 • 50% popusta na postavljanje funkcionalnog gipsa tzv. hodajući
 • 50% popusta na lečenje specijalnih stanja lokomotornog aparata
 • 50% popusta na vađenje osteosintetskog materijala u lokalnoj anesteziji
 • 50% popusta na gipsiranje sa pregledom
 • 50% popusta na RTG očitavanje
 • 50% popusta na spirometriju
 • 50% popusta na postavljanje kinezi traka
 • 50% popusta na tekar fizikalnu terapiju
 • 50% popusta na pregled lekara - sudsko medicinsko lečenje
 • 50% popusta na skidanje gipsa
 • 50% popusta na davanje ampule kolagena
 • 50% popusta na lečenje putem kontinuiranog pasivnog pokretanja u kućnim uslovima CPM 1 dan
 • 50% popusta na pregled lekara specijaliste posle zvaničnog radnog vremena
 • 50% popusta na uklanjanje kurjeg oka
 • 50% popusta na infuziju u ambulanti opšte medicine
 • 50% popusta na davanje injekcije + cena leka u ambulanti opšte medicine
 • 50% popusta na EKG
 • 50% popusta na infuziju u kućnoj poseti lekara opšte medicine

Ostali

 • 20% popusta na pregled lekara opšte medicine
 • 20% popusta na kineziterapiju
 • 20% popusta na elektro lasero terapiju
 • 20% popusta na lečenje bolnih stanja-kombinovana terapija 1h
 • 20% popusta na lečenje patoloških stanja sa primenom lekova 1h
 • 20% popusta na lečenje posturalnih deformiteta kičmenog stuba, dinamički 1h
 • 20% popusta na previjanje rana
 • 20% popusta na postavljanje gipsa - jedna rolna
 • 20% popusta na pregled lekara u ordinaciji - kontrolni
 • 20% popusta lečenje pacijenata sa specijalnim ili komplikovanim slučajevima u ordinaciji 1h
 • 20% popusta na skidanje gipsa
 • 20% popusta na skidanje konca
 • 20% popusta punkciju zgloba
 • 20% popusta na pregled lekara u ordinaciji - prvi
 • 20% popusta na ultrazvuk - lokomotornog aparata
 • 20% popusta na intraartikularnu injekciju + cena leka
 • 20% popusta na UZ (abdomena, štitne žlezde, dojke)
 • 20% popusta na kombinovanu fizikalnu terapiju sa horizontalnim tretmanom
 • 20% popusta na kućnu posetu lekara opšte medicine
 • 20% popusta na ultrazvuk - kukova kod dece u ordinaciji
 • 20% popusta na obradu male rane, opekotina i sl.
 • 20% popusta na Sock Eawe terapiju20% popusta na šivenje rana preko 4 šava
 • 20% popusta na izradu i postavljanje korektivnih gipsanih šina u ordinaciji-obe noge
 • 20% popusta na malu hiruršku intervenciju u lokalnoj anesteziji
 • 20% popusta na fizikalnu terapiju u vanambulantnim uslovima
 • 20% popusta na postavljanje funkcionalnog gipsa tzv. hodajući
 • 20% popusta na lečenje specijalnih stanja lokomotornog aparata
 • 20% popusta na vađenje osteosintetskog materijala u lokalnoj anesteziji
 • 20% popusta na gipsiranje sa pregledom
 • 20% popusta na RTG očitavanje
 • 20% popusta na spirometriju
 • 20% popusta na postavljanje kinezi traka
 • 20% popusta na tekar fizikalnu terapiju
 • 20% popusta na pregled lekara-sudsko medicinsko lečenje
 • 20% popusta na skidanje gipsa
 • 20% popusta na davanje ampule kolagena
 • 20% popusta na lečenje putem kontinuiranog pasivnog pokretanja u kućnim uslovima CPM 1 dan
 • 20% popusta na pregled lekara specijaliste posle zvaničnog radnog vremena
 • 20% popusta na uklanjanje kurjeg oka
 • 20% popusta na infuziju u ambulanti opšte medicine
 • 20% popusta na davanje injekcije + cena leka u ambulanti opšte medicine
 • 20% popusta na EKG
 • 20% popusta na infuziju u kućnoj poseti lekara opšte medicine

Kontakt

Telefon: +381 21 649 77 47; +381 21 382 20 93

Email: ortopedijamd@gmail.com

Website:

Futoška 117, Novi Sad

Lokacija